FM Broadcast Antenna

 

แผงสายอากาศวิทยุ กระจายเสียง เอฟ. เอ็ม. SVN แบบเซอร์คูลารี่ โพลาไรซ์ (Circularly Polarized) ทำด้วยทองแดง กระจายคลื่นแบบหมุนเป็นวงกลม ทำให้สัญญาณมีความเข้มทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ใช้กับเครื่องส่งเอฟ. เอ็ม.ได้ตั้งแต่ขนาดเล็ก 10 วัตต์ จนถึงขนาดใหญ่ 10 กิโลวัตต์ มีจำนวนเบย์ ให้เลือก 4 Bay, 8 Bay และ16 Bay สามารถทนกำลังส่งได้ 3 KW ถึง 12 KW


แผงสายอากาศ SVN มีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน ดังนี้

 

แบบกำลังส่งปานกลาง รุ่น ECO

eco-4

แผงสายอากาศกำลังส่งปานกลาง

ขนาด 4 เบย์

รองรับกำลังส่งได้ 3 KW

eco-8

แผงสายอากาศกำลังส่งปานกลาง

ขนาด 8 เบย์

รองรับกำลังส่งได้ถึง 4 KW

eco-16

แผงสายอากาศกำลังส่งปานกลาง

ขนาด 16 เบย์

รองรับกำลังส่งได้ถึง 5 KW

 

แบบกำลังส่งสูง รุ่น SV

แผงสายอากาศกำลังส่งสูง

ขนาด 4 เบย์

รองรับกำลังส่งได้ 8 KW

แผงสายอากาศกำลังส่งสูง

ขนาด 8 เบย์

รองรับกำลังส่งได้ถึง 10 KW

แผงสายอากาศกำลังส่งสูง

ขนาด 16 เบย์

รองรับกำลังส่งได้ถึง 12 KW

Solid State FM Transmitter

เครื่องส่งวิทยุ เอฟ. เอ็ม.

 

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ


ครื่องส่งวิทยุ เอฟ.เอ็ม.ที่มีกำลังส่งไม่เกิน 1000 วัตต์

การเลือกใช้เครื่องส่งวิทยุ

 • ก่อนตัดสินใจซื้อ เราควรรู้ว่าต้องการเครื่องส่งวิทยุที่มีกำลังส่งเท่าใด เช่น 100 วัตต์  250 วัตต์ 500 วัตต์ หรือ 1,000 วัตต์  เครื่องส่งกำลังต่ำเหล่านี้มีราคาไม่สูงและราคาไม่แตกต่างกันมาก รวมทั้งมีการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าไม่มาก ราคาและค่าไฟฟ้าจึงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการพิจารณา แต่ก็ควรเลือกใช้เครื่องส่งที่มีคุณภาพดี เพื่อลดปัญหาไม่ต้องซ่อมบ่อย

การเลือกใช้แผงสายอากาศ

 •  การเลือกใช้แผงสายอากาศราคาถูก ซึ่งมักจะมีปัญหาน้ำฝนซึมเข้าได้ โดยเฉพาะแผงสายอากาศที่ใช้ POWER DIVIDER  ทำให้เกิดพลังงานย้อนกลับ (REFLECTED POWER) สูง เป็นสาเหตุทำให้เครื่องส่งชำรุดง่าย  จึงควรเลือกใช้แผงสายอากาศชนิดที่น้ำซึมเข้ายาก เช่น FEEDER เป็นท่อทองแดง (RIGID LINE) และ FEED จากด้านล่าง
 • จะเลือกใช้จำนวนกี่เบย์ ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์  จำนวนเบย์ยิ่งมากกำลังขยายก็ยิ่งสูง ซึ่งราคาก็สูงตาม  อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้แผงสายอากาศต่ำกว่า 4 เบย์ เพราะถ้าจำนวนเบย์น้อย คลื่นจะถูกรบกวนได้ง่าย


เครื่องส่งวิทยุ เอฟ.เอ็ม.ที่มีกำลังส่งสูง
การเลือกใช้เครื่องส่งวิทยุ

 • เครื่องส่งวิทยุ เอฟ.เอ็ม.ที่มีกำลังส่งสูง เช่น 3 กิโลวัตต์  5 กิโลวัตต์ หรือ 10 กิโลวัตต์ ใช้พลังงานไฟฟ้าสูง ประสิทธิภาพของเครื่องซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกซื้อ  ถ้าเราเลือกลงทุนน้อยโดยซื้อเครื่องส่งราคาถูก มีประสิทธิภาพต่ำ ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น เป็นผลให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้นตาม เครื่องจะร้อนและเสียง่าย ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูง  ถ้าใช้เครื่องส่งที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละเป็นหมื่น และประหยัดค่าซ่อมบำรุงได้อีกมาก ถ้าใช้เป็นระยะเวลานานจะคุ้มค่ากว่า

การเลือกใช้แผงสายอากาศ

 • การเลือกใช้แผงสายอากาศที่มีกำลังขยาย (GAIN) สูง สำหรับเครื่องส่งที่มีกำลังส่งสูง เป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่ต้องเพิ่มพลังงานไฟฟ้า จำนวนเบย์ที่เพิ่มขึ้น 1 เท่า เช่นจาก 8 เบย์ เพิ่มเป็น 16 เบย์ มีผลเหมือนการเพิ่มกำลังส่ง 1 เท่า คือเพิ่มกำลังส่ง จาก 1 กิโลวัตต์เป็น 2 กิโลวัตต์ หรือ จาก 5 กิโลวัตต์ เป็น 10 กิโลวัตต์  การเพิ่มจำนวนเบย์ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่ม ขนาดที่เหมาะสมคือ จำนวน 16 เบย์ GAIN 9.2 dB


ข้อมูลเพิ่มเติมในการเพิ่มความเข้มของสัญญาณคลื่น

 • ตัวเครื่องส่งที่มีกำลังสูงอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนให้มีกำลังส่งสูงขึ้นอีก ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง แทนด้วยการเปลี่ยนแผงสายอากาศให้มีจำนวนเบย์มากขึ้น จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
 • ค่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามกำลังส่งของเครื่องส่ง  แต่การเพิ่มจำนวนเบย์เพื่อให้ความเข้มของสัญญาณเพิ่มขึ้นไม่ทำให้ต้องเสียค่าไฟฟ้าเพิ่ม


วิธีการสังเกตว่าเครื่องส่งเครื่องใดมีประสิทธิภาพต่ำ สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าสูง

 • ความร้อนของเครื่องสูงเนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องต่ำ ภาคขยายสัญญาณมีความสูญเสีย (LOSS)  ซึ่งกลายเป็นความร้อนที่ไม่ต้องการจำนวนมาก ต้องระบายทิ้ง ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
 • พัดลมเสียงดัง เพราะต้องใช้พัดลมความเร็วสูงในการระบายความร้อนออกจากตัวเครื่อง
 • ต้องใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดบีทียูสูง เพื่อให้เพียงพอต่อการทำให้อุณหภูมิของเครื่องส่งลดลง
 • ใช้อุปกรณ์น้อย อุปกรณ์ที่จำเป็นบางส่วนได้ถูกตัดออกไปเพื่อลดต้นทุน ทำให้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น ไม่ประหยัดไฟ และเครื่องชำรุดง่าย


เครื่องส่งวิทยุ FM Solid State ยี่ห้อ SVN เป็นเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทำงานสูง ทนทานต่อการใช้งาน  สัญญาณรบกวนน้อย พัดลมระบายความร้อนรอบต่ำ เสียงเงียบ และมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงต่ำ

Joomla 1.6 template